10/04/2017

First ASEAN Agriculture Summit - October 4, 2017


Part 1
Part 2----------
Linking and harmonizing Agri-Entrepreneurship and Socio-Entrepreneurship is a key to inclusive growth and poverty alleviation.
          

9/25/2017

"Panonokhang" ng taombayan


Sa umpisa, taombayan ang tinutokhang nila. Subalit, taombayan na ngayon ang tumotokhang sa kanila. Ang dahilan nito ay ang mga pagmamalabis ng mga may kapangyarihan at ang mga pang-aaboso ng mga otoridad sa dangal at karapatan ng iilang mga mamayang itinuring nila na wala nang silbi sa lipunan. Ang mga bagay na ito ay ang silang unti-unting nakakapagpamulat sa dahan-dahan ng dumaraming bilang ng mga kababayang nag-aalab na ang mga damdamin laban sa nitong marahas at mapang-api na mga ginagawa ng mga nasa kapangyarihan na hindi na ayon sa tamang pamamaraan ng pagpapatupad at pagpapairal ng batas.
           

9/22/2017

Sa mata ng ating kukote
Sa mga nabubulagan ng madilim na liwanag, subokan nyo rin kayang tumingin  paminsan-minsan gamit ang mata ng inyong kukote at baka makikita rin ninyo ang nakikita lang ng iilang iba na sa iyong akalang katotohanan ay kakaiba.
       

9/21/2017

Ang himig natin, ating awitin
Tayo'y may kaibigan, Pilipinas ang pangalan. Handa na ba kayong lahat upang siya'y tulungan?

E kung ganon...

Ang himig natin, ating awitin...