6/30/2010

Our Nation Is Birthing A New Hope

.
Our country is birthing a new hope of a new beginning. In the seasons ahead, our new set of leaders will surely need our support more than ever.

In our individual spirits, every once in a while, let us lift our leaders to the Lord so that they will be able to fulfill the tasks the Lord has anointed them to accomplish.

God bless the Philippines.

Araw Ng Pagsilang Ng Bagong Pag-asa

.


Kapag naghihirap na ang isang babaing manganganak, siya'y nahahapis, sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, hindi na niya naaalala ang hirap; nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. -Juan 16:21

Ang sarap pakinggan ang unang iyak ng bagong-silang na sanggol.

Ngayon ay ang araw ng pagsilang ng ating bagong pag-asa. Huwag na sanang mangyari pa na ang batang ito ay lalaking palaboy sa lansangan dahil sa kapabayaan nating mga mamayan. Anak ng buong sambayang Pilipino itong bagong pag-asa na ito. Mahalin at arugain natin tulad ng isang tunay na anak, at ang ating bagong Presidente ay siyang mangunguna sa atin sa pagtuyod ng pag-asang ito tungo sa ating matagal ng minimithing pagbabago at kaunlaran.