5/03/2016

Tungkol sa mga LBC at DHL Packages

.

ANONG MAARING GAGAWIN SA MGA LBC AT DHL PACKAGES.

Di nila nilampasan ang bahay namin, may iniwan silang LBC at DHL packages.

LBC (Lagay na Bigay ng Candidato)
DHL (Diay Hinatag sa Limbongan)

Ito ang mga posibleng gagawin ninyo sa mga inaalok na LBC at DHL packages ng mga politiko.

1. Kung sa iyo mismo inaabot ang ibinibigay nila, tanggihan mo sa maayos at magalang na paraan.

2. Kung hindi sila nagpaalam sa iyo at iniwan lang nila sa kasambahay mo o kaya nilagay lang nila sa mailbox mo, kunan mo ng picture at ipakita mo sa internet at ikaw na ang magpasya kung ano sa iyong kunsensya ang dapat at tamang gagawin sa perang iniwan nila. Pwede rin na subukan ninyong ipamimibigay ito sa mga namamalimos. Huwag ninyong ibigay sa simbahan. Kung malaki-laki ang halaga, subukan ninyong i-donate sa mga charity institutions.

3. Huwag ninyong gamitin sa inyong pansariling kapakanan ang mga LBC at DHL packages kung ayaw ninyong malasin ng tudo sa mga masasamang maidulot nitong masamang espiritu na dala ng gawaing ito.

If you want real change, then start it from within your self. It is time we must put a stop to this corrupt tradition of vote buying in our society.