2/18/2008

Bayan Ko

Original Tagalog lyrics by Jose Corazon de Jesus
Melody by Constancio de Guzman

Ang bayan kong Pilipinas
Lupain ng ginto't bulaklak,

Pag-ibig ang sa kanyang palad
Nag-alay ng ganda't dilag.

At sa kanyang yumi at ganda
Dayuhan ay nahalina,

Bayan ko, binihag ka
Nasadlak sa dusa.


Ibon mang may layang lumipad
Kulungin mo at umiiyak,

Bayan pa kayang sakdal dilag
Ang di magnasang makaalpas.

Pilipinas kong minumutya
Pugad ng luha ko't dalita,

Aking adhika,
Makita kang sakdal laya.

----------
Bayan ko, huwag ka sanang susuko. Lumaban ka sa panig ng katarungan alang-alang sa matagal mo nang minimithing tunay na pagbabago.

Kaya tulungan mo po kami Panginoon.